สภาญี่ปุ่นจะอนุมัติงบประมาณเสริมครั้งประวัติศาสตร์ มูลค่ากว่า 9 ล้านล้านบาท เพื่อรับมือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

คาดว่า สภาไดเอ็ทของญี่ปุ่นจะผ่านงบประมาณเสริมก้อนที่สองสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันในวันนี้ เพื่อรับมือผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีมูลค่า 31.9 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 9.29 ล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นสถิติสำหรับงบประมาณเสริม

ทั้งนี้ คาดว่า สภาไดเอ็ท หรือสภาสูงของญี่ปุ่นจะผ่านงบประมาณในบ่ายวันนี้ หลังการอนุมัติของกรรมาธิการงบประมาณ โดยงบประมาณเสริมก้อนดังกล่าว มีทั้งโครงการจัดหาเงินค่าเช่าให้กับธุรกิจที่ประสบปัญหายอดขายตก รวมทั้งเงินช่วยเหลือให้บริษัทสามารถจ่ายผลประโยชน์เลิกจ้างให้กับพนักงาน

เมื่อวานนี้คณะกรรมาธิการงบประมาณ ได้หารือกันถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด รวมถึงกระบวนการในการให้ภาคเอกชนดำเนินการตามมาตรการทางการเงิน เพื่อช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด และจะหารือเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมในวันนี้ โดยมีคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเข้าร่วมประชุม ก่อนการลงมติงบประมาณ