หนุ่มไต้หวันที่อาศัยอยู่ในเมืองไถจง ทางตอนกลางของไต้หวัน ต้องจ่ายค่าปรับ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หรือคิดเป็น 35,000 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากฝ่าฝืนมาตรการกักตัว อย่างน้อย 7 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 วัน ชายคนดังกล่าวเดินทางกลับจากทำงานในจีนแผ่นดินใหญ่และต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในอะพารต์เมนต์ของตัวเอง แต่กลับเดินทางออกจากบ้าน

โดยออกไปซื้อของ ซ่อมรถ และอื่นๆ และยังทะเลาะกับเพื่อนบ้านที่พบว่าเขาฝ่าฝืนมาตรการกักตัวด้วย นายกเทศมนตรีไถจงระบุว่า การกระทำของบุคคลผู้นี้เป็นความผิดร้ายแรง และต้องมีการลงโทษอย่างรุนแรง สำหรับค่าปรับที่ชายผู้นี้ต้องจ่าย ถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในไต้หวันในขณะนี้ โดยต้องจ่ายเงินค่าปรับราว 3,000 เหรียญไต้หวันต่อวัน หรือคิดเป็น 107 เหรียญสหรัฐต่อวัน ส่วนค่าชดเชยจำนวน 1,000 เหรียญไต้หวัน ที่จะได้รับจากรัฐบาลนั้น ก็จะไม่ได้รับอีกต่อไป เนื่องจากขาดคุณสมบัติ